Vyr.gydytojo pavaduotojas pirminei asmens sveikatos priežiūrai

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika Panevėžys
Dalintis
195
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono

savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo

2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. VTA- 23

VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAVADUOTOJO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOSViešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos (toliau – poliklinika) vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.Vyriausiojo gydytojo pavaduotoją asmens sveikatos priežiūrai į darbą konkurso būdu priima ir atleidžia poliklinikos vyriausiais gydytojas Darbo kodekso ir Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, nustatyta tvarka. Į pareigas vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojo asmens sveikatos priežiūrai pareigybė reikalinga kokybiškų ambulatorinių pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarinių -palaikomojo gydymo ir slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo užtikrinimui.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS5. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojo asmens sveikatos priežiūrai specialioji veiklos sritis – poliklinikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių padalinių veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, vertinimas, kontrolė.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažiau kaip 2 metus organizacinio darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;

6.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

6.3. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

6.4. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

6.5. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos padalinių veiklos sritis ir siūlyti tinkamus krizių valdymo modelius;

6.6. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

6.8. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos padalinių darbą;

6.9. būti Lietuvos Respublikos piliečiu, mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.10. būti pareigingu, kruopščiu, sąžiningu, kūrybingu, gebančiu bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos padalinių, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kokybiškų paslaugų teikimą, užtikrina, kad pavaldūs darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas;

7.2. teikia profesinę pagalbą pavaldiems specialistams, prižiūri, kaip vykdomi pagal kompetenciją poliklinikos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

7.3. rengiaįstaigos plėtros planus, veiklos ir kokybės dokumentus, ataskaitas ir kt.;

7.4. rengti asmens sveikatos priežiūros specialistų susirinkimus, konferencijas, dalyvauti darbo grupių, komisijų darbe, vadovauti gydymo tarybai, vykdyti kitus poliklinikos vyriausiojo pavedimus;

7.5. rūpinasi, kad taupiai būtų naudojamos lėšos, saugomos materialinės vertybės, tvarkomas, prižiūrimas, poliklinikos turtas ir inventorius;

7.6. pagal kompetenciją pildo viešųjų pirkimų paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti ir teikia jas Viešųjų pirkimų specialistui, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;

7.7. užtikrina sutarčių su Teritorinėmis ligonių kasomis sąlygų vykdymą;

7.8. pavaduoja poliklinikos vyriausiąjį gydytoją kasmetinių atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir laikinojo nedarbingumo metu.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖSIR PAREIGOS8.Specializuotos medicinos skyriaus vedėjas-gydytojas specialistas turi teisę:

8.1. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti;

8.2. teikti siūlymus įstaigos veiklos efektyvumo didinimui;

8.3. dalyvauti posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi įstaigos veiklos klausimai;

8.4. dalyvauti, priimant į darbą naujus asmens sveikatos priežiūros darbuotojus, paskirstant funkcijas, pertvarkant asmens sveikatos priežiūros padalinių veiklą;

8.5. teikti siūlymus pavaldžių darbuotojų skatinimui bei fiksuoti darbuotojų padarytus darbo pareigų pažeidimus;

8.6. dalyvauti tiriant skundus susijusius su asmens sveikatos priežiūros padalinių veikla;

9. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai privalo:

9.1. tinkamai vykdyti savo funkcijas;

9.2. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, poliklinikos darbuotojų etikos kodekso ir darbo tvarkos taisyklių darbuotojams nuostatų;

9.3. gerbti pacientų teises ir saugoti medicininę paslaptį;

9.4. būti mandagus ir dėmesingas kolegų ir pacientų atžvilgiu;VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ10. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai atsako už:

10.1.tinkamą asmens sveikatos priežiūros padalinių darbo organizavimą ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

10.3. Etikos kodekso, medicininės etikos ir deontologijos taisyklių laikymąsi;

10.4. tinkamą savo funkcijų vykdymą;

10.5. Poliklinikos darbo tvarkos taisyklių darbuotojams reikalavimų vykdymą;

11. Už savo pareigų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS12. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai pavaldus poliklinikos vyriausiajam gydytojui.

_____________

Skelbimas paskelbtas:2019.08.08
Skelbimas galioja iki:2019.08.23
Telefonas:8 45 502211
El. paštas:
Adresas:Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Jakšto g. 4

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Kandidatuoju į pareigas:

Vyr.gydytojo pavaduotojas pirminei asmens sveikatos priežiūrai

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje