Teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,43)

Panevėžio socialinių paslaugų centras Panevėžys
Dalintis
93
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTROTEISININKO

PAREIGYBĖ

1.Panevėžio Socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) teisininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Į darbą priimamas ir atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu. 2.Pareigybės lygis - A2.3.Pareigybės pavaldumas – pavaldus Centro direktoriui.4. Pareigybės paskirtis - teisininko pareigybė reikalinga vykdyti teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę, rengti procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, taip pat kitus prašymus, pareiškimus ar skundus, sekti teismuose vedamų bylų eigą, konsultuoti įstaigos darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:4.1. Teisininku dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsimokslinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu, gerai žinantis teisinius darbo santykius, civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo ir administracinių teisės pažeidimų kodeksų reikalavimus, susipažinęs su teismų praktika, suprantantis verslo ir komercinės teisės problemas, mokantis suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, galintis savarankiškai dirbti, dirbantis kompiuteriu, privalo būti pasitikrinęs sveikatą. 4.2. žinoti, mokėti ir išmanyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Civilinį Kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Darbo kodeksą ir kitus dokumentus; kitų institucijų, ministerijų, tarnybų įsakymus, kitus norminius teisės aktus; įmonės darbo organizavimą ir valdymą;4.3. žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, turėti darbo patirties rengiant teisės aktų projektus;4.4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti teisines išvadas;4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;4.7. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.1. direktoriui pavedus atlieka teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą; 5.2. teikia pastabas, pasiūlymus dėl direktoriaus įsakymų ir kitų įstaigos dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus. 5.3. teikia konsultacijas įstaigos vadovybei, įstaigos darbuotojams pagal šios pareigybės kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais. 5.4. direktoriui pavedus dalyvauja rengiant įstaigos sutarčių projektus, rengia sutarčių pakeitimo, nutraukimo dokumentus; 5.5. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms. 5.6. rengia reikalingus dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms. 5.7. rengia ir teikia pretenzijas fiziniams ar juridiniams asmenims dėl žalos atlyginimo, nesumokėtų lėšų išieškojimo ir pan. 5.8. direktoriui pavedus, atstovauja įstaigos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose. 5.9. direktoriui pavedus nagrinėja pareiškimus, skundus, pretenzijas, pasiūlymus, paklausimus, kt., rengia atsakymų projektus pagal savo kompetenciją. 5.10. dalyvauja rengiant įstaigos kolektyvinę sutartį, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo tvarką, kitus įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių ir kitų dokumentų projektus.5.11. vykdo darbuotojų informavimą ir konsultavimą teisės klausimais; 5.12. dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo procedūras; 5.13. formuoja bylas, kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į archyvą; 5.14. dalyvauja rengiant kolektyvinę sutartį, sprendžiant darbo ginčus, nagrinėjant darbuotojų socialines problemas.5.15. pagal įgaliojimą atstovauja Centrui teisme, valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis.5.16. tiria Centro darbuotojų, klientų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoja, rengia atsakymų projektus.5.17. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, teisėtus direktoriaus nurodymus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Skelbimas paskelbtas:2019.08.12
Skelbimas galioja iki:2019.08.27
Telefonas:(8 6) 9400392
El. paštas:
Adresas:Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Mackevičiaus g. 55A

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Panevėžio socialinių paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,43)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje