direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir administracijai direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija Panevėžys
Dalintis
259
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR ADMINISTRACIJAI PAREIGOMS UŽIMTI

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir administracijai pareigoms užimti (1 pareigybė, 40 val. per savaitę). Pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Specialieji reikalavimai:

· Pavaduotoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą su inžinieriaus, inžinieriaus - statybininko, technologo, vadybininko bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su inžinieriaus, inžinieriaus - statybininko, technologo, vadybininko profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

· Turėti ne mažiau nei 3 metus ūkio valdymo, organizacinio, vadovaujamo darbo patirties.

· Turi būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą ūkio srityje.

· Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

· Žinoti ir taikyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

· Mokėti dirbti organizacine technika bei kompiuterinėmis programomis.

· Privalumas: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu, patirtis projektų rašyme, įgyvendinime, ataskaitų teikime.

· Darbo patirtis švietimo įstaigoje būtų pranašumas.

Pagrindinės funkcijos: Žinoti ir laikytis Gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, Pavaduotojo pareigybės aprašymo reikalavimų, darbų saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos ir kt. saugaus darbo reikalavimų.Vadovauti ir organizuoti Gimnazijos, bendrabučio, valgyklos aptarnaujančio personalo darbui, suteikti priemones darbui, darbų atlikimo saugumui, kontroliuoti, kad būtų laikomasi pareigybių aprašymų, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių. Vykdyti pavaldžių darbuotojų darbų planavimą ir darbo kontrolę.Užtikrinti, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir tikslingai naudojami. Rengti įsakymų projektus, susijusius su ūkio veikla ir darbuotojų darbo organizavimu.Rengti saugos darbe, priešgaisrinės saugos darbe instrukcijas ir su jomis pasirašytinai supažindinti darbuotojus.

6. Atsakyti už darbų saugos ir civilinės saugos organizavimą ir kontroliavimą mokykloje. Teikti tvirtinimui Gimnazijos civilinės saugos planą, planuoti civilinės saugos veiklą, mokymus, teikti ataskaitas.

7. Atsakyti už darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklą, planuoti ir koordinuoti jo veiklą.Užtikrinti materialinių vertybių priėmimą, saugojimą, išdavimą, perdavimą, pirkimą, naudojimą veiklos procesuose, ilgalaikio turto, nekilnojamo turto apsaugą. Rengti defektinius aktus, pateikti juos pasirašymui.

10. Rengti pastatų ir kapitalinio remonto planus ir einamojo remonto sąmatas, organizuoti ir vykdyti patalpų remontą.

11. Užtikrinti tvarką, švarą Gimnazijoje, bendrabutyje, valgykloje ir Gimnazijos teritorijoje.

12. Sudaryti ūkio ir administracijos, valgyklos, bendrabučio darbuotojų, dirbančių pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo grafikus, kontroliuoti, kad būtų dirbama laikantis nustatyto darbo grafiko, pildyti ūkio ir administracijos dalies darbuotojų, valgyklos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

13. Kontroliuoti Gimnazijos autobuso ir tarnybinių automobilių priežiūrą, jų techninį stovį, švarą, pasirengimą kasmetinei techninei apžiūrai, apdrausti transporto priemones.

14. Organizuoti ir kontroliuoti Gimnazijoje, bendrabutyje, valgykloje esančio inventoriaus ir priemonių apskaitą.

15. Atsakyti už Gimnazijos teritorijos priežiūrą, priešgaisrinę apsaugą, elektros ir šilumos ūkį, sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi Gimnazijoje.

16. Sudaryti patalpų nuomos sutarčių projektus, tikrinti patalpų nuomos užimtumo grafikų laikymąsi. Atsakyti už Gimnazijos patalpų nuomos sutarčių kontrolę.

17. Atsakyti už Gimnazijos pasiruošimą naujiems mokslo metams, rudens - žiemos šildymo sezonui, Gimnazijos valgyklos, bendrabučio paruošimą darbui.

18. Organizuoti ir tikrinti darbuotojų sveikatos pažymėjimų sutvarkymą, vesti jų apskaitą, vykdyti sveikatos pasitikrinimų apskaitą.

19. Atsakyti už viešųjų darbų planavimą, darbų priežiūrą ir ataskaitų pateikimą kontroliuojančioms institucijoms apie lėšų, skirtų viešiesiems darbams, panaudojimą.

20. Rengti ir teikti direktoriui su ūkiu susijusių Gimnazijos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.

21. Koordinuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo įgyvendinimą, metinės viešųjų pirkimų ataskaitos parengimą, metinio pirkimų plano sudarymą ir jo pateikimą CVP IS, patvirtinto metinio viešųjų pirkimų plano vykdymą.

22. Rengti teisės aktuose numatytą su Gimnazijos ūkiu susijusią informaciją savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms.Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

Dokumentai teikiami iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. Pokalbis planuojamas 2019 m. rugpjūčio 26 dieną.

Išsamesnė informacija telefonu 8 698 10735 arba el. paštu: rastine@sporto.panevezys.lm.lt

Direktorė Jūratė Pauliukienė

Skelbimas paskelbtas:2019.08.08
Skelbimas galioja iki:2019.08.23
Telefonas:8 600 26340
El. paštas:
Adresas:Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Liepų al. 2

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Kandidatuoju į pareigas:

direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir administracijai direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje